Arround

Out of pocket

KBVG

Tarieven

Arround

Marloes Levelink verricht ambtelijke werkzaamheden in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. Echter heeft u een te betekenen stuk elders in Nederland kunnen wij dat ook voor u regelen vanwege de nauwe samenwerkingsverbanden die we hebben met collega deurwaarders.

 

Heldere en duidelijke communicatie. Daar staan en gaan wij voor.

Mijn streven is dat stukken die zijn uitgebracht binnen een week betekend zijn. Dat kan alleen door korte lijnen, snel schakelen en persoonlijk overleg tussen advocaat en gerechtsdeurwaarder. Maatwerk is in overleg goed mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Uiteraard zijn wij lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Verbod voorfinanciering van out-of-pocketkosten

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (de KBvG) heeft met ingang van 1 december 2013 een voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland bindende bestuursregel vastgesteld, inhoudende een verbod op de voorfinanciering van de “out of pocketkosten”.

 

Wat zijn out of pocket‐kosten?
Out of pocket‐kosten is een verzamelnaam van diverse  kosten waaronder de kosten van verhuizers,  slotenmakers,  informatie, griffierechten of aan collega‐gerechtsdeurwaarders betaalde exploten in het kader van afwikkelnota’s of losse exploten door hen betekend.

 

In de praktijk?
Wij mogen als gerechtsdeurwaarderskantoor deze out of pocket‐kosten niet meer voor schuldeisers voorfinancieren en moeten een voorschot vragen ter dekking van deze kosten. En wel alvorens de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarder

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn leden van de KBvG.' Zo wordt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) omschreven in artikel 56 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

 

De KBvG ontstond van rechtswege op 15 juli 2001, de datum waarop de Gerechtsdeurwaarderswet in werking trad.

 

Ook de taak van de KBvG is omschreven in de Gerechtsdeurwaarderswet. Deze luidt als volgt: 'De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid'. Aan deze taak wordt op verschillende manieren invulling gegeven. De KBvG stelt bijvoorbeeld verordeningen op waarin wordt bepaald hoe de gerechtsdeurwaarders hun beroep uit moeten oefenen (een voorbeeld van zo'n verordening is de Verordening Beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders) of waarin wordt bepaald aan welke kwaliteitseisen hun onderneming moet voldoen (Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit). Ook heeft de KBvG bepaald dat ieder lid opleidingen moet volgen ter bevordering van de vakbekwaamheid (Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG).

 

Tarieven

De tarieven van mijn diensten kunt u hier downloaden (PDF).

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan hoor ik dat graag.

 

Voor uitgebreidere opdrachten met veel voorbereiding of van langere duur gelden tarieven op maat. Maatwerk is in overleg goed mogelijk.

Vraag gerust naar de mogelijkheden.