Betalen

Klacht

Betalen

Heeft u een schrijven danwel een zogenoemd exploot van ons ontvangen en wilt u tot betaling overgaan dan kan dat via overschrijving op onze derdenrekening: NL44INGB 0006 5933 85.

 

Daarbij kunt u ook contant of via de pin betalen op ons kantoor.

 

www.kbvg.nl

Klacht

Indien u een klacht heeft over de gerechtsdeurwaarder, dan kunt u daarover schriftelijk contact opnemen met ons kantoor. Wij nemen uw klacht in behandeling en zullen u schriftelijk over de afhandeling berichten.

 

Bent u het niet eens met de uitkomst ervan, dan kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders in Amsterdam (onderdeel van de Rechtbank Amsterdam).

 

Op de website van de KBvG vindt u een beschrijving van de procedure en de adresgegevens van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders.