Diensten

A.V.

Tarieven

Blijft uw klant om welke reden dan ook slecht of zelfs niet betalen? Weet dan dat ik ook gerechtsdeurwaarder ben. Met mijn jarenlange ervaring, ondersteun ik graag bij een gerechtelijke procedure en kunt u volledig op mij rekenen. Van begin tot eind.

 

Als gerechtsdeurwaarder ben ik namelijk bevoegd om dagvaardingen en exploten

(o.a. het leggen van beslag) uit te brengen. Mijn persoonlijke en toch zakelijke benadering,

met misschien wel de charme van een vrouw, werken mij hierin niet tegen. Integriteit staat

hierbij logischerwijs voorop. Ik ben betrouwbaar, heb altijd oog voor de klant en ook voor

de relaties die u in de jaren heeft opgebouwd.

Ambtelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van mijn diensten kunt u hier downloaden (PDF).

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Tarieven

Uw debiteur dient in principe de incassokosten te voldoen conform de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Er kunnen zich echter situaties voordoen dat u toch voor kosten komt te staan bij een incasso. Hier geef ik u graag persoonlijk uitleg over.